Aktualności

VERSIM S.A. Diamentem Forbesa!

Spółka zależna VERSIM S.A. znalazła się w przedziale przychodów od 5 mln PLN do 50 mln PLN na 56 miejscu wśród 269 firm w województwie wielkopolskim i zyskała status DIAMENTU miesięcznika FORBES. Na liście ogólnopolskiej zajęła 425 miejsce wśród 1459 firm. VERSIM S.A. uzyskała w 2012 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 9,5 mln PLN, osiągając zysk netto w wysokości 0,7 mln PLN. VERSIM S.A. osiągnęła przeciętny wzrost wartości w latach: 2010 – 2012 na poziomie 39,34 %.

Diament Forbes 2013