VERBITECH

VERBITECH powstała w w ramach porozumienia pomiędzy Technitel Polska S.A., Verbicom S.A. oraz Dalkią Łódź S.A.
Verbitech świadczy usługi w zakresie eksploatacji i utrzymania:

  • central telekomunikacyjnych i systemów dyspozytorskich
  • systemów teletransmisji SDH
  • systemu łączności radiowej oraz radiotelefonów
  • sieci światłowodowej na terenie miasta
  • systemów zasilania

Verbitech oferuje swoim Klientom:

  • bieżące administrowanie central telefonicznych, systemów teletransmisyjnych i usuwanie usterek
  • usuwanie awarii i usterek całej obsługiwanej infrastruktury
  • prowadzenie okresowych przeglądów infrastruktury telekomunikacyjnej i ppoż
  • prowadzenie dokumentacji utrzymywanej sieci
  • opracowywanie koncepcji i projektów technicznych rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej systemów przeciw pożarowej.

Władze spółki:

Tomasz Klimkiewicz – Prezes Zarządu
Bolesław Zając – Wiceprezes Zarządu

http://verbitech.pl