VERFIN

Verfin Sp. z o.o specjalizuje się w obsłudze księgowej w modelu outsourcingu, przejmując pełną odpowiedzialność za księgowość firm.
Prowadzi księgi, sporządza deklaracje podatkowe i czuwa nad terminowym rozliczaniem Klientów z urzędem skarbowym. Jest również pełnomocnikiem przed organami podatkowymi.
W zakresie usługi controllingu oraz budżetowania spółka proponuje Klientom dokonanie pomiaru wszelkich rodzajów kosztów, który pozwoli ocenić ich efektywność. Projektuje także, indywidualny dla danej firmy, plan finansowo-kosztowy, który ma na celu zminimalizowanie ponoszonych kosztów oraz zwiększenie uzyskiwanych wyników finansowych. Usługa ta wiąże się z wysyłaniem Klientom stałych raportów, które informują o sytuacji finansowej firmy.